Koło Naukowe Translog

Przy Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych działa Koło Naukowe Transportu i Logistyki Translog (KNTiL), którego opiekunem jest dr Sławomir Skiba. Koło rozpoczęło swoją działaność w 2005 roku.

Zgodnie ze statutem KNTiL Translog do głównych celów Koła należy:
1. Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą w zakresie transportu, logistyki i spedycji.
2. Stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań sektorem TSL.
3. Organizowanie i utrzymywanie współpracy Koła z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami.
4. Prowadzenie działalności naukowo - badawczej poprzez uczestnictwo w seminariach, konferencjach i projektach badawczych, organizowanie
konferencji, debat, projekcji / prezentacji, warsztatów itp.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://translog.wpit.umg.edu.pl/

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.10.2019