ISO 9001:2015

Od lipca 2004 Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. System ten ma na celu spełnianie wymagań studentów dotyczących jakości oraz skuteczności procesu kształcenia realizowanego na Wydziale.

Zakresem systemu objęto kształcenie na poziomie akademickim na kierunkach innowacyjna gospodarka, zarządzanie i towaroznawstwo oraz prowadzenie prac naukowo – badawczych według wymagań polskich i międzynarodowych.

Potwierdzeniem zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest certyfikat nr NC-0087, przyznany przez Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZJ

Wytworzył informację:

Agata Szkiel
17.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.01.2021