Inne stypendia

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

 

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • Stypendium ministra  dla studentów   

Poniższe Rozporządzenie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023.

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...(link is external)

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 10.10.2022 r.

  • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

           https://drg.pomorskie.eu/innowacje-przedsiebiorczosc/stypendia-dla-stude...

 

Dla szukających stypendium, stażu, konkursów polecamy stronę

https://www.mojestypendium.pl/

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A.Kreft-Kowalska
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 24.10.2022