Informacje

 

W Katedrze Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii, kierowanej przez dr hab. Marzennę Popek, prof. UMG, prowadzone są badania w następujących obszarach naukowych:

 • bezpieczny transport substancji chemicznych i ładunków masowych drogą morską:
  • badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych,
  • ocena ryzyka wynikającego z transportu morskiego niebezpiecznych substancji chemicznych,
  • bezpieczny transport morski niebezpiecznych substancji chemicznych i ich biodegradacja w wodzie morskiej,
  • ocena zdolności do upłynniania koncentratów rud metali, samozagrzewanie stałych ładunkach masowych, warunki transportu stałych ładunków masowych,
 • biodegradacja materiałów polimerowych w środowiskach naturalnych:
  • biodegradowalne materiały polimerowe,
  • degradacja materiałów polimerowych w środowiskach wodnych (w tym w morzu i stawach), kompostach i płynach ustrojowych,
 • odzysk materiałów i energii w gospodarce o obiegu zamkniętym:
  • zagospodarowanie odpadów polimerowych,
  • badanie wpływu ksenobiotyków na środowisko naturalne oraz opracowanie metod zapobiegania,
  • ocena wpływu ksenobiotyków na mikroorganizmy osadu czynnego eutrofizacji wód,
  • test respirometryczny (OUR), degradacja w osadzie czynnym.

Pracownie i laboratoria KJPPCh służą celom dydaktycznym i naukowym, w ramach których realizowane są prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. KJPPCh dysponuje następującą bazą laboratoryjną:

 • laboratoria chemii nieorganicznej, organicznej i fizycznej, w których student zapoznaje się z podstawowymi właściwościami chemicznymi związków nieorganicznych i organicznych oraz poznaje metody fizykochemiczne badania towarów niezbędne w pracy towaroznawcy,
 • laboratorium artykułów przemysłowych, w którym student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania i metod oceny jakości towarów przemysłowych,
 • laboratorium paliw, smarów i wody, gdzie student zapoznaje się z eksploatacyjnymi właściwościami oraz metodami oceny jakości paliw, smarów oraz wody stosowanymi na statkach,
 • laboratorium ładunków niebezpiecznych, w którym student charakteryzuje właściwości ładunku istotne z punktu widzenia transportu morskiego oraz ocenia zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych,
 • laboratorium badawcze ładunków masowych, gdzie prowadzone są badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na morzu,
 • laboratorium badawcze analiz polimerowych, w którym otrzymywane są nowe degradowalne materiały polimerowe, badane są ich właściwości fizyko-chemiczne oraz charakteryzowane mechanizmy degradacji.

Podmiot udostępniający: 

Katedra JPPCH

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
30.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 30.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 29.10.2021