Informacje dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych od dnia 20 kwietnia 2022 r.  ...
07.04.2022
W dniu 05.04.2022r. (wtorek) zostają odwołane zajęcia prowadzone przez dr M. Forkiewicza: -laboratoria z przedmiotu „Sieciowe baz danych”...
05.04.2022
Informujemy, że ćwiczenia ze Statystyki - dla I roku NoJ w dniu 12.04.2022 r. poprowadzi w zastępstwie za dr inż. A. Waśniewską dr K. Skrzeszewska...
04.04.2022

Strony


Na stronie UMG

Wytworzył informację:

12.02.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.02.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.02.2024