Informacje dla studentów studiów I i II stopnia stacjonarnych

Link do Zespołu Komunikacja interpersonalna w biznesie https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a42616888e8e547108829bd83b7223c5b%40thread....
26.02.2021
Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mogą być...
18.02.2021
W ramach programu ERASMUS+ studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Innowacyjna Gospodarka oraz Towaroznawstwo...
02.02.2021

Strony


Na stronie UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
25.02.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 25.02.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 25.02.2022