Historia

W 1938 roku utworzono w Państwowej Szkole Morskiej, obok Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego trzeci wydział - Transport i Administracja Morska, kształcący intendentów dla statków pasażersko- towarowych (działał wówczas w Gdyni Związek Intendentów Polskiej Marynarki Handlowej). 

Gdy w 1945 roku reaktywowano działalność szkoły, utworzono tylko 2 wydziały. Dopiero w PSM w 1967 roku utworzono Wydział Służby Administracyjnej kształcący intendentów okrętowych. 

Wydział Administracyjny powstał w 1969 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Morskiej. Od 1969/1970 można się tu było kształcić w specjalności intendentura okrętowa, zaś od 1977/1978 - intendentura przedsiębiorstw armatorskich i eksploatacji pasażerskiej. Do 1991 Wydział kształcił intendentów okrętowych. W 1991 roku dokonano ostatniego naboru kandydatów na oficerów w działach hotelowych - ze względu na sytuację na rynku pracy. W latach 1993-2000 Wydział przeszedł zmiany w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki morskiej i lądowej regionu. W 2005 roku zmienił nazwę na Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. W 2021 roku zmienił nazwę na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

30 listapada 1998 roku, decyzją Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

17 grudnia 2012 roku Wydział otrzymał pełne prawa akademickie. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznano Wydziałowi Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

 

Kierownik Wydziału Służby Administracyjnej w PSM:

 • int. okr. I kl. dr inż. Tadeusz Czachla 1969-1978

Dziekani: 

 • int. okr. I kl. dr inż. Tadeusz Czachla 1969-1978,
 • prof. dr hab. Stanisław Smoleński 1978-1982 i 1983-1986,
 • int. okr. I kl. prof. dr hab. inż. Jerzy Świtka 1982-1983,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski 1986-1993,
 • prof. dr hab. inż. Maria Rutkowska 1993-1996,
 • dr hab. Jerzy Kubicki 1996-1999 i 1999-2002,
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz 2002 - 2008,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski 2008 - 2016 
 • prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski 2016 - 2020
 • dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG od 2020

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
17.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.01.2021