Dziekan Wydziału - zakres obowiązków

Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości 
dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG

Kontakt:
e-mail: dziekanatwznj.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 489
Konsultacje: pok. B 429 środa, godz. 12.00 - 13.00

Do kompetencji Dziekana należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Wydziału;
 • dbanie o rozwój wydziału zgodny ze strategią Uczelni;
 • dysponowanie środkami finansowymi wydziału zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni;
 • pełnienie funkcji przełożonego dla pracowników wydziału;
 • zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu i jakości kształcenia;
 • wyznaczanie zakresów działania prodziekanów;
 • decydowanie w sprawach dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 • reprezentowanie wydziału;
 • powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana;
 • wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Rektora. 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
24.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 24.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 03.10.2022