Dydaktyka

Zakład stawia sobie za cel zabezpieczenie procesu dydaktycznego na kierunku Zarządzanie oraz Nauki o Jakości w zakresie przedmiotów obejmujących zagadnienia marketingu, w tym m.in. Marketing. Marketing towarów i usług, Badania marketingowe, Zarządzanie marketingowe, Komunikacja marketingowa, Marketing międzynarodowy.

Do zakresu wykładanych przedmiotów obejmujących  metody ilościowe należą m.in.: Statystyka Opisowa, Statystyka Matematyczna, Statystyka w Towaroznawstwie, Rachunek Prawdopodobieństwa, Analiza Danych Biznesowych, Metody Eksploracyjne, Ekonometria, Modelowanie w Monitoringu Środowiska.

Pracownicy Zakładu w zakresie wybranych przedmiotów ściśle współpracują ze środowiskiem gospodarczym wprowadzając studentów w sferę rzeczywistych problemów i stwarzając możliwości ich rozwiązywania. Studenci realizują ten cel m.in. w ramach warsztatów w terenie jak i praktyk zawodowych.

Istotnym wkładem w rozwój wiedzy i kompetencji studentów są zajęcia w trybie zdalnym, które  wymagają również penetracji internetowych źródeł z zakresu nauk społecznych.

 

Podmiot udostępniający: 

Zakład MMI

Wytworzył informację:

J.Cichowska
02.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 02.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 13.09.2021