Dr Sławomir Skiba

Rok 2020

1. S. Skiba, Electronic freight exchanges in the business activity in TSL sector, 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Zagreb 2020,  pp. 472-478.
2. S. Skiba, Outsourcing as a method of recruitment in the TSL sector, 52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Porto 2020, pp. 339-443.
3. Logistyka: praktyczne zastosowania, S. Skiba (redakcja), Wydawnictwo UMG, Gdynia 2020.
4. Transport: praktyczne zastosowania, S. Skiba (redakcja), Wydawnictwo UMG, Gdynia 2020.

 

Rok 2019

S. Skiba, Relacje handlowo-transportowe państw Azji Centralnej u Unią Europejską, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  7/2019.

S. Skiba, Application of IT systems in the optimization of forwarding services in the trnasport of containerized cargoes, 8th Carpathian Logistics Congress, Conference proceedings 2019.

S. Skiba, The impact of non-competition agreements on the career path of employees of TSL enterprises in Poland, ESD, Moskwa 2019.

S. Skiba, P. Miszewski, Rola transportu ponadgabarytowego w projekcie farmy wiatrowej w Republice Południowej Afryki, Metody inżynierskie w zarządzaniu, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, Malbork 2019.

S. Skiba, Seaport-city cooperation on the example of the city of Gdynia, ESD, Zagrzeb, 2019.

S. Skiba, A. Hildebrandt, Suchy port w Zajączkowie Tczewskim jako przykład przyportowego centrum logistycznego, Metody inżynierskie w zarządzaniu, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, Malbork 2019.

S. Skiba, M. Januszewska, Oznakowanie ładunków i znaczenie opakowań w pracy spedytora, Metody inżynierskie w zarządzaniu, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, Malbork 2019.

 

Rok 2018

V. Skrodzka, A. Hajduk, S. Skiba, Podstawy rachunkowości: zbiór zadań, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdynia, Gdynia 2018.

S. Skiba, Specyfika usług holowniczych i pilotażowych na przykładzie portu morskiego w Gdańsku, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, 2018.

S. Skiba, Uwarunkowania przestrzenne i finansowe budowy portu zewnętrznego w Gdańsku, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, 2018.

 

Rok 2017

S. Skiba, Model of Logistics cost accountancy, Carpathian Logistics Congress 2016, Tanger, 2017.

S. Skiba, The analysis of contraints and opportunities associated with logistics costs accounting, Carpathian Logistics Congress 2017, Tanger, 2017.

S. Skiba, Analiza procesu obsługi intermodalnych jednostek kontenerowych w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym, Gospodarka Materiałowa&Logistyka, 2017.

 

Rok 2016 

S. Skiba, Transport morski w handlu między Polską a Chińską Republiką Ludową, Metody inżynierskie w zarządzaniu, red. P. Palich, Bydgoszcz 2016, s. 167-178.

S. Skiba, Technologia RFID w obsłudze transportowo-logistycznej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Metody inżynierskie w zarządzaniu, red. P. Palich, Bydgoszcz 2016, s. 140-152.

S. Skiba, Logistyczne rozwiązania informatyczne na przykładzie Baltic Container Terminal, Metody inżynierskie w zarządzaniu, red. P. Palich, Bydgoszcz 2016, s. 109-122.

S. Skiba, A practical model of accountancy for logistics costs, Carpathian Logistics Congress – CLC 2016.

 

​Rok 2014

Skiba S.   Rola terminali przeładunkowych paliw płynnych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie PPPP „Naftoport” Sp. z o.o.    Logistyka nr 6/2014    

 

Rok 2013

Skiba S., Model ewidencji kosztów logistyki, Logistyka nr 6/2013 (w druku) (płyta CD).

Skiba S., Analiza ograniczeń i możliwości związanych z ewidencją kosztów logistyki, Logistyka nr 6/2013 (w druku) (płyta CD).

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: