Dr Robert Marek

 

Rok 2021

R. Marek, Changes in the technology of moving containers inside sea container terminals: from conventional to automated technology, 37 th IBIMA Conference 1-2 April 2021, Cordoba, Spain, p. 12243- 12251, ISBN: 978-0-9998551-6-4, Published in the USA

R. Marek, Alianse cenowe w żegludze liniowej - od kartelu do kooperacji, Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych, Część XXII, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, s. 223-243, ISBN 978-83-8206-181-9

 

Rok 2019

R. Marek, MARINE CONTAINER TERMINAL COMPLEXITY, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress (ISC 2019), ISSN 1849-7535, Moscow, 17-18 October 2019, s. 139-153

R. Marek, THE ANALYSIS OF FIVE COMPETITIVE FORCES OF MARINE CONTAINER TERMINAL INDUSTRY BASED ON POLISH MARKET, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development – XIX International Social Congress (ISC 2019), ISSN 1849-7535, Moscow, 17-18 October 2019, s. 358-373

 

Rok 2018

R. Marek The evaluation of the attractiveness of marine container terminal sector: analysing the Polish sector,
SHS Web of Conferences 58, 01018 (2018) GLOBMAR 2018, pp. 1-13.

R. Marek, Rozwój krajowego port community system, [w:} Strategie logistyczne, Zarządzanie łańcuchem dostaw; Transport, Prace Naukowe Uniwersytetu Naukowego we Wrocławiu, nr 505, Wrocław 2018, ISSN 1899-3192, s. 371-382.

R. Marek, The analyses of the Polish Marine Container Terminal Market based on Porter’s model of the five competitive forces, International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), Belgrad 2018, ISBN 978-86-916153-4-5; pp. 356-366.

 

Rok 2017

Marek R., The role and place of Customs in port community system – experience from Poland, Business Logistics in Modern Management – Proceedings of the 17the International Scientific Conference, 2017

Marek R., Korzyści ekonomiczne eksploatacji kontenerów składanych dla uczestników kontenerowego łańcucha logistycznego, Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytet Gdański, nr 14, 2017

 

Rok 2016

Marek R., A qualitative analysis of using SWIBŻ system into creation of Polish Port Community System, Carpathian Logistics Congress  CLC 2016.                      

Marek R., Rola port community system w portach morskich, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego nr 13, s.52-67.

Marek R., Kontenery składane jako instrument podniesienia  efektywności funkcjonowania operatora terminalu kontenerowego. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, tom III, red. Jerzy Feliks i Katarzyna Majewska,s. 83-95 Wydawnictwa AGH Kraków

 

Rok 2015 

R. Marek, Proces obsługi jednostek intermodalnych w terminalu kontenerowym,” Logistyka” Nr 2, 2015, s. 567-576 

R. Marek, Konteneryzacja jako integrator systemów transportowych, „Logistyka”  Nr 2, 2015, nr 2,s. 560-566 

R. Marek, Możliwości adaptacji strategii logistycznych przez morskich operatorów terminali  kontenerowych [w:] Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia,  J. Dąbrowski, J. Miklińska, T. Nowosielski (red.), Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański, InfoGlobMar 2015, Gdańsk 2015, s. 47-57

R. Marek, Globalne alianse strategiczne w żegludze kontenerowej [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" Nr 12, Gdańsk 2015, s. 11-37.

R. Marek, Koncentracja i centralizacja kapitału w sektorze operatorów terminali morskich [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, "Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" Nr 12, Gdańsk 2015, s. 48-71.

 

Rok 2014

Robert M.   Strategie logistyczne terminali kontenerowych w: Porty morskie i żegluga w systemach transportowych   Pod red. Dąbrowski J., Nowosielski T.; Wydawnictwo Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  2014    

Robert M.   Diagnoza infrastruktury transportu intermodalnego w morskich terminalach kontenerowych   Logistyka nr 6/2014    

Robert M.   Wpływ konteneryzacji na zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa transportu morskiego – na przykładzie morskiej żeglugi kontenerowej    Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 11, Gdańsk 2014    

 

Rok 2013

Marek R., Prognoza obrotu ładunkami skonteneryzowanymi w morskich terminalach kontenerowych zlokalizowanych w Polsce, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, s. 277-289.

Marek R., Wskaźniki wydajności i produktywności w morskich terminalach kontenerowych, [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, (red.) J.Dąbrowski, T.Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, WUG, Gdańsk 2013.

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 10.09.2021