Dr Magdalena Klopott

 

Rok 2019

M. Klopott, Perishable food cargo losses and damage in cold chains – an empirical analysis / Straty i szkody w ładunkach żywności szybko psującej się w łańcuchach chłodniczych – analiza empiryczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Vol.63 no.5, 2019, ISSN 1899-3192, s. 159-170.

 

Rok 2018

M.Klopott, Environmental regulations on air pollution as a driver of innovations in shipping; Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering: ICTTE 2018, s. 305-312

M.Klopott, J. Miklińska, Open access intermodal terminals for greener logistics services, Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering: ICTTE 2018, s. 460-468

M. Klopott, How breaking the integrity of the cold supply chains may contribute to global warming?; Proceedings of the XIV International Conference Interdisciplinary Management Research,  2018, s. 1526-1544. 

 

Rok 2017

Klopott M., J. Miklińska, INITIATIVES AND PRACTICES FOR GREENING LOGISTICS SERVICES ON THE POLISH MARKET – STATUS QUO AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES, BUSINESS LOGISTICS in Modern Management Proceedings of the 17thInternational Scientific Conference, Osijek (Chorwacja), 2017, s. 523-536 

 

Rok 2016

Klopott M., Miklińska J. ,  CUSTOMERS’ REQUIREMENTS AND LOGISTICS PROVIDERS' READINESS FOR MAKING THE SUPPLY CHAINS MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – POLISH EXPERIENCES Carpathian Logistics Congress  CLC 2016.                            

Klopott M., Miklińska J. ,  E-Customs and Importers' Port of Choice: Experiences from Poland, 16th European Conference on e-Government ECEG 2016, s.107-114.

Klopott M., Miklińska J., Special Economic Zones as an Instrument of Regional Development Support – Experiences from Poland, 5th International Scientific Symposium ECONOMY of EASTERN CROATIA – VISION and GROWTH, s.943-951.

Klopott M., Urbanyi-Popiołek I., Container terminals and the port city interface – a study of Gdynia and Gdańsk ports, 2nd International Conference "Green Cities – Green Logistics for Greener Cities" (Transportation Research Procedia) nr 16, s. 517-526.

Klopott M., THE PRECAUTIONARY PROCEDURES IN THE CASE OF NON- COMPLIANCE WITH THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION’S STANDARDS – POSSIBLE SOLUTIONS FOR POLISH PORTS, Współczesna Gospodarka Vol. 7, Issue 4, s.59-68.

Klopott M., MONITOROWANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W TRANSPORCIE MORSKIM JAKO PIERWSZY KROK W KIERUNKU REDUKCJI EMISJI GHG Z ŻEGLUGI    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki nr 36, s.76-85.

 

Rok 2015

Klopott M., Tendencje na rynku morskich przewozów ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” T. 383, Wrocław, 2015, s. 195-204.

Klopott M., Exhaust gas cleaning residues from ships – possibilities of reception at Baltic ports, “Wachsender Verkehr auf der Ostsee – Verkehrswirtschaftliche und umweltpolitische Herausforderungen im Seeverkehr”, DVWG, Berlin, 2015, ISBN 9783942488297.

Klopott M., Scrubbers as shipowners' response to the sulphur directive and its implication for waste management in Baltic ports, Współczesna Gospodarka, Vol. 6 Issue 4, s. 87-94.

Klopott M., Koncepcja wydawania zwolnień na podstawie prawidła A-4 konwencji BWMC - istota i krytyka rozwiązania, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego nr 12, s. 81-91.

 

Rok 2014

Klopott M.,   Praktyka slow steaming i jej implikacje dla stron umów czarterowych   Logistyka nr 6/2014   

Klopott M.,   Ubezpieczenie  ładunków chłodzonych i mrożonych w transporcie morskim   Logistyka nr 6/2014   

Klopott M.,   Mechanizmy finansowania przyjaznego środowisku recyklingu statków   Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka-etyka-środowisko" Nr 330, Wrocław, 2014   

Klopott M.,   Dostępność urządzeń do odbioru ścieków ze statków pasażerskich w portach Morza Bałtyckiego   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Problemy Transportu i Logistyki, Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa  w Unii Europejskiej pod red. E. Załogi, Szczecin 2014   

 

Rok 2013

Klopott M., Gwarda K., Logistyka informacji w sferze przemieszczania się osób w mieście w: A. Lichota, K. Majewska (red.), "Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Tom1", Wydawnictwa AHG, Kraków 2013.

Klopott M., Dyferencjacja opłat porotwych dla celów ochrony środowiska w: J. Dąbrowski, T. Nowosielski (red.), "Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych", Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013.

Klopott M., Restructuring of Environmental Management of Baltic Ports – Case of Poland, "Maritime Policy & Management", Volume 40, Issue 5, 2013.

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 10.09.2021