Dr Joanna Miklińska

 

Rok 2021

J. Miklińska, PPP parking facilities in Poland on the background of international parking policy development, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, s. 3873-3880

 

Rok 2020

J. Miklińska, Trends in the logistics market and warehouses for logistics service providers - experiences from Poland, Economic and Social Development : 63rd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development - "Building Resilient Society" : book of proceedings, Zagreb 2020, s.  193-202.

 

Rok 2019

J. Miklińska, The Polish Investment Zone as a New Solution for Supporting Investments and Sustainable Regional Development, Economic and Social Development - 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development –  "Building Resilient Society" Book of Proceedings, Zagreb 2019,  s. 244-252.

J. Miklińska, (Planned) Public Private Partnership Projects for The Development of Polish Inland Waterways, Economic and Social Development, 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Sustainability from an Economic and Social Perspective” Book of Proceedings, Lisbon 2019, s. 351-360.

 

Rok 2018

J. Miklińska, Public-Private Partnership for the Development of Transport Infrastructure and Services – the Case of Poland, 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, Osijek 2018, s. 499-509

J. Miklińska, LOGISTICS CENTRES IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF EUROPEAN STANDARDS – STATUS QUO AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES, ICTTE Belgrade 2018- Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, s. 475-482

M. Klopott, J. Miklińska, OPEN ACCESS INTERMODAL TERMINALS FOR GREENER LOGISTICS SERVICES, ICTTE Belgrade 2018- Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, s. 460-468

 

Rok 2017

J. Miklińska, The Essence of the Activity of Developers in the Polish Industrial and Warehouse Market, Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics Vol. 68, Gdańsk University Press, s. 77-88

J. Miklińska, DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR MODERN, COMMERCIAL WAREHOUSE SPACES AS THE LOGISTICS INFRASTRUCTURE FACILITIES OF THE REGION – EXPERIENCES FROM POLAND, 6th International Scientific Symposium ECONOMY of EASTERN CROATIA – VISION and GROWTH, Osijek2017, s. 880-889

J. Miklińska,  DEVELOPMENT OF THE INTERMODAL MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF CARGO HANDLING OPERATIONS IN INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS – SELECTED ISSUES, BUSINESS LOGISTICS in Modern Management Proceedings of the 17th International Scientific Conference, Osijek, 2017, s. s. 233-249 

M. Klopott, J. Miklińska, INITIATIVES AND PRACTICES FOR GREENING LOGISTICS SERVICES ON THE POLISH MARKET – STATUS QUO AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES, BUSINESS LOGISTICS in Modern Management Proceedings of the 17th International Scientific Conference, Osijek (Chorwacja), 2017, s. 523-536 

J. Miklińska, K. Krośnicka, Nowoczesne intermodalne centrum logistyczne [w] Logistyka. Nauka –Badania-Rozwój, M. Mindur (red.), Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa-Radom 2017.

 

Rok 2016

Miklińska J., Development of Shopping Centers in Poland Against the Background of Key Stakeholders' Requirements                Współczesna Gospodarka          nr 4, s.119-130.

Miklińska J., Rozwój infrastruktury transportowo-logistycznej w Polsce dla realizacji operacji łańcuchów dostaw – wybrane zagadnienia na przykładzie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego          nr 13, s.68-91.

Miklińska J., Rola logistyki w kreowaniu zrównoważonego rozwoju ulic handlowych z uwzględnieniem warunków polskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistykanr 58, s.191-204.

Klopott M., Miklińska J. ,  CUSTOMERS’ REQUIREMENTS AND LOGISTICS PROVIDERS' READINESS FOR MAKING THE SUPPLY CHAINS MORE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY – POLISH EXPERIENCES Carpathian Logistics Congress  CLC 2016.                              

Klopott M., Miklińska J. ,  E-Customs and Importers' Port of Choice: Experiences from Poland, 16th European Conference on e-Government ECEG 2016, s.    107-114.

Klopott M., Miklińska J., Special Economic Zones as an Instrument of Regional Development Support – Experiences from Poland, 5th International Scientific Symposium ECONOMY of EASTERN CROATIA – VISION and GROWTH, s.943-951.

 

Rok 2015

J. Miklińska, Znaczenie Reguł Rotterdamskich dla kreowania uwarunkowań prawnych logistyki morskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Nr 56, Gdańsk 2015, s. 315-329.

J.Miklińska, Problematyka ekologicznych inicjatyw i ich efektów w funkcjonowaniu centrów logistycznych na przykładzie doświadczeń niemieckich, [w:] Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, J. Dąbrowski, J. Miklińska, T. Nowosielski (red.), Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański, InfoGlobMar 2015, Gdańsk 2015, s. 183-201.

J.Miklińska, Seehafen-Güterverkehrszentren in Polen [w:] Wachsender Verkehr auf der Ostsee – Verkehrswirtschaftliche und umweltpolitische Herausforderungen im Seeverkehr, Schriftenreihe der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e. V. – DVWG, Reihe B – 364 Seminare- Jahresverkehrskongress 2015, Berlin 2015.

J.Miklińska (współredakcja monografii): Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, J. Dąbrowski, J. Miklińska, T. Nowosielski (red.), Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański, InfoGlobMar 2015, Gdańsk 2015.

 

Rok 2014

Miklińska J.   Terminalizacja łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podmiotowego    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 51, Gdańsk 2014.    

Miklińska J.   Uwarunkowania rozwoju suchych portów w Chinach w kontekście funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw   Współczesna Gospodarka,  Vol. 5 Issue 3/2014    

Miklińska J.   Determinanty rozwoju rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce   Logistyka nr 6/2014    

Miklińska J.   Problematyka innowacji w łańcuchach dostaw (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce)    Logistyka nr 6/2014   

 

Rok 2013

Miklińska J., Koncepcja „port-centric logistics” – wybrane problemy [w:] M. Chaberek, L. Reszka (red.): Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XII, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISSN 0208-4821.

Miklińska J., Znaczenie lokalizacji „suchych portów” na zapleczu portów morskich – wybrane problemy [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, J. Dąbrowski, T. Nowosielski (red.), Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański, Gdański 2013r, s. 203-217.

Miklińska J., Wybrane doświadczenia funkcjonowania centrów logistycznych w Niemczech, „Logistyka” 6/2013, płyta CD (w druku)

Miklińska J., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce a rozwój rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych, „Logistyka” 6/2013

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: