BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Marketingu i Metod Ilościowych obecnie obejmują następujące problemy:

 

W obszarze marketingu:

Zarządzanie marketingowe w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem warunków niepewności

Analiza zastosowanie niekonwencjonalnych form marketingu ma współczesnym rynku regionalnym i globalnym. Nowe formy komunikacji marketingowej w  przestrzeni gospodarczej i społecznej.

Relacje marketing-sztuka; znaczenie sztuk wizualnych w przekazie marketingowym a kształtowanie postaw społecznych

Marketing w turystyce i hotelarstwie; modyfikacja i adaptacja działań w okresie pandemii Covid-19 oraz po jej ustąpieniu. Diagnoza  nowej struktury podmiotowej sektora.

Zarządzanie czynnikiem ludzkim w turystyce (strona podażowa i popytowa); Kształtowanie postaw i kompetencji pracowników sektora turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem hotelarstwa.

Zarządzenie terytorialne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transgranicznych; Wielopoziomowe zarządzanie współpracą transnarodową

Rozwój regionalny i rozwój miast. Marketing w rozwoju terytorialnym. Współpraca podmiotów w kreowaniu produktów regionalnych. Współpraca transgraniczna i rozwój turystyki. Marketing w zrównoważonym rozwoju jst.

Zarządzanie marką. Ewolucja marki i jej znaczenie na rynku podmiotów gospodarczych. Marka pracodawcy. Marka terytorialna

 

W obszarze metod ilościowych

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem gospodarczym regionów miejsko-przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza

Zarządzanie obszarami miejskimi poprzez zrównoważony rozwój a jakość życia mieszkańców i turystów.

Zarządzanie środowiskiem w regionach aglomeracji miejsko przemysłowych jako element zrównoważonego rozwoju obszarów miejsko przemysłowych w tym obszaru Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem aspektu transgranicznego

Modelowanie stochastyczne i eksploracyjne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców aglomeracji miejsko przemysłowych w krótkim i długim okresie czasu

Statystyczne modele oceny jakości danych pomiarowych oraz diagnostyki pomiarowej w systemach informacyjnych

Stochastyczne modele równoważności wyników pomiarów czujników niereferencyjnych w modelowaniu zanieczyszczeń powietrza

Metodologia badań ilościowych oraz modelowania statystycznego i eksploracyjnego

Modelowanie w Monitoringu Środowiska

Analiza i prognozowanie rynków kapitałowych i nieruchomości.

Wpływ sieci społecznościowych na kształtowanie się kapitału ludzkiego i społecznego.

Mobilność społeczna i zdrowie.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Zakład MMI

Wytworzył informację:

J.Cichowska
13.09.2021
Wprowadzenie:
J.Cichowska 13.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 05.10.2022