Badania Młodych Naukowców oraz Projekty Indywidualne

 

2020

WPIT/2020/PI/04 mgr J. Charłampowicz - Jakość usług terminalowych i jej wpływ na poziom satysfakcji klientów
WPiT/2020/PI/05 mgr Karolina Gwarda - System zarządzania odpadami komunalnymi zgodny z koncepcją „zero waste city”
WPiT/2020/PI/06  mgr inż. Adrianna Karaś - Ewolucja modeli zarządzania portami morskimi w świetle procesów innowacji i nowych technologii
WPiT/2020/PI/07 mgr inż. M. Kuzia - Zrównoważona mobilność jako czynnik podnoszący jakość życia
WPiT/2020/PI/08 dr Sławomir Skiba - Logistyka w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – wpływ rozwiązań telematycznych na zarządzanie procesami w logistyce

2019

WPIT/2019/PI/07 mgr J. Charłampowicz - Wpływ modeli zarządzania terminalami kontenerowymi na efektywność funkcjonowania łańcuchów dostaw
WPiT/2019/PI/08 mgr Karolina Gwarda - System zarządzania odpadami komunalnymi zgodny z koncepcją „zero waste city”.
WPiT/2019/PI/09 mgr inż. Adrianna Karaś Ewolucja modeli zarządzania portami morskimi w świetle procesów innowacji i nowych technologii
WPiT/2019/PI/10 mgr inż. M. Kuzia - Kształtowanie się nowego modelu mobilności miejskiej w kontekście trendów globalnych
WPiT/2019/PI/11 dr Sławomir Skiba - Logistyka w dobie czwartej rewolucji przemysłowej – wpływ rozwiązań telematycznych na zarządzanie procesami w logistyce

2018

Nr 06/WPIT/BMN/2018 - mgr inż. M. Kuzia - Zrównoważona mobilność w świetle koncepcji inteligentnych miast     
Nr 07/WPIT/BMN/2018 - mgr J. Charłampowicz - Wpływ rynku frachtowego na efektywność funkcjonowania lądowo-morskich łańcuchów dostaw - aspekty metodologiczne

2017

Nr 04/BMN/WPIT/2017 - mgr K. Gwarda - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami na terenie gminy Gdynia
Nr 05/BMN/WPIT/2017 - mgr inż. M. Kuzia - Determinanty równoważenia mobilności

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 10.09.2021