Zapomogi dla obywateli Ukrainy

STYPENDIA POMOCOWE „GOLDMAN SACHS - PERSPEKTYWY”

DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy - „Stypendia pomocowe GOLDMAN SACHS – Perspektywy”, możliwe jest wsparcie studentów z Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych.

Wsparcie to będzie miało postać jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 zł brutto/student.

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał do dyspozycji kwotę na zapomogi dla 20 studentów z Ukrainy.

Wnioski (oświadczenia) należy składać do dnia 28.02.2023 roku w Prorektoracie ds. Studenckich w pokoju C-152.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
20.02.2023
Wprowadzenie:
A.Kowalska 20.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 20.02.2023