Wstępne rankingi stypendialne- Stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce

Poniżej znajdziecie Państwo, wstępne listy rankingowe dla wniosków o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze zimowym 2023/24. W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia rankingu czyli do 27.11.2023r macie Państwo możliwość weryfikacji punktacji i zgłoszenia ewentualnych niezgodności do Dziekanatu Studiów Stacjonarnych pokój B- 124 (w godzinach pracy Dziekanatu od 9.00- 13.00 za wyjątkiem czwartku) . Decyzje stypendialne będą wystawiane w terminie późniejszym, o czym również zostaną Państwo powiadomieni .

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
20.11.2023
Wprowadzenie:
A.Kowalska 20.11.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 21.11.2023