WAŻNE ! Zmiana progu dochodowego dla stypendium socjalnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego. Zmiana ww. ustawy umożliwiła podniesienie ustalonego wcześniej progu od stycznia 2023 r. do wysokości 1294,40 zł. 

Studenci którzy będą składali wnioski o stypendium socjalne od semestru letniego 2022/23 są zobowiązani złożyć kompletne wnioski (Załącznik nr 2 plus załącznik nr 1). Proszę o wypełnianie wniosków drukowanymi literami. Wnioski muszą być kompletne, muszą zawierać uzupełnioną tabelę na stronie 2. 

Oprócz wniosku i oświadczeń studenta należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach (RÓWNIEŻ PRZYCHODACH NIEOPODATKOWANYCH UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY DO 26. ROKU ŻYCIA - TO RÓWNIEŻ JEST DOCHÓD!!!!!!!) i odprowadzonych składkach w 2021 roku, jeżeli w 2022 r. nie zmieniła się sytuacja materialna od wnioskującego i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

W przypadku obcokrajowców należy udać się po zaświadczenia z krajowych odpowiedników tych urzędów, chyba że rodzina pracuje w Polsce. Wszystkie dokumenty pobrane w obcym języku powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie.
 
Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych w 2021 r. 
 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej:

W roku akademickim 2022/23 decyzją ministerstwa również do wniosku o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielanych świadczeniach, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 600,00 zł. 

Samo zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego wynika, że rodzina z dochodem poniżej 600,00 zł nie korzysta ze świadczeń przyznawanych przez ośrodek nie będzie uprawniało do otrzymania stypendium socjalnego czy też stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
31.01.2023
Wprowadzenie:
A.Kowalska 31.01.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 31.01.2023