Terminy składania wniosków o stypendia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od 20 lutego 2023r do 11 marca 2023r. Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy komisji (pojawi się odrębna wiadomość ) w pokoju C-7.

  • Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą swoje dokument złożyć   w  Dziekanacie WZNJ w pokoju B124
  • Studenci, którzy w semestrze letnim 2022/2023 wyjeżdżają na Erasmusa mogą  przesłać skany wniosków o przyznanie świadczeń ć w formie elektronicznej z podpisem (w jednym pliku pdf) na  adres e-mail: stypendiaatwznj.umg.edu.pl- pozostali studenci muszą zlożyć wnioski osobiście

 

Studenci ubiegający się o stypendium Rektora w semestrze letnim 2022/2023 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

JEŚLI OTRZYMYWAŁEŚ STYPENDIUM W SEMESTRZE ZIMOWYM:

  • Wniosek o przedłużenie* stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

*Pamiętaj, że bierzesz udział w nowym rankingu!
 

JEŚLI JESTEŚ STUDENTEM STUDIÓW  II STOPNIA  (1 lub 3 semestr)

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów: (Załącznik 8 -  średnia zostanie wpisana później przez pracownika Dziekanatu); dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z Załącznikiem 9

  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2021/2022 składają kompletny wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty:

  • Wniosek o przedłużenie stypendium socjalne (Załącznik 2a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)
  • Wniosek o przedłużenie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7a)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

WNIOSKI ZŁOŻONE POPRZEZ WIRTUALNĄ UCZELNIĘ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
09.02.2023
Wprowadzenie:
A.Kowalska 09.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 09.02.2023