TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI PROWADZONA JEST NA:

studia pierwszego stopnia

Zarządzanie –  tryb niestacjonarny

Inżynieria Jakości – tryb stacjonarny i niestacjonarny

studia drugiego stopnia

Zarządzanie  –  tryb stacjonarny i niestacjonarny

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Zarejestruj się w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl
   
 2. Uzupełnij dane osobowe, wgraj zdjęcie zgodnie z wymogami wskazanymi w systemie.
   
 3. Wybierz kierunek, na którym chcesz studiować.
   
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (jedna opłata na kierunek) na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
   
 5. Uzupełnij dane o wynikach z egzaminów maturalnych w przypadku rekrutacji na studia licencjackie/inżynierskie lub wyniki z ukończenia studiów pierwszego stopnia (ocena z dyplomu oraz średnia ocen z toku studiów) w przypadku rekrutacji na studia magisterskie.
   
 6. Sprawdź czy zostałeś wstępnie zakwalifikowany (informacja zostanie opublikowana w systemie IRK 15 września 2023r.)
   
 7. Dostarcz oryginały dokumentów w białej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) w dniach od 18 do 21 września 2023r.
  Wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia oraz kandydatów na studia II stopnia dostępny w plikach.
  1. przesyłką kurierską (z dopiskiem "dla Komisji Rekrutacyjnej WZNJ") – uwaga! ważna jest data dostarczenia dokumentów;
  2. osobiście w godzinach pracy WKR https://wznj.umg.edu.pl/dyzury-komisji-rekrutacyjnej
    
 8. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji;
   
 9. Wyniki rekrutacji i lista przyjętych na studia zostanie opublikowana 22 września 2023r. (w gablotach uczelnianych i systemie IRK)
Szczegółowe informacje: https://wznj.umg.edu.pl/node/4092
 
Kontakt z komisją: tel. +48 501 086 549;  (58) 55 86 517
 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Barbara Kulaszewicz
24.08.2023
Wprowadzenie:
B.Kulaszewicz 24.08.2023
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 26.09.2023