ZMIANA LIST RANKINGOWYCH- STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STYDENTÓW

Szanowni Państwo,

Zgodnie z sugestią Pana Prorektora ds. Studenckich należało rozbić kierunki studiów na Towaroznawstwo oraz Nauki o Jakości, Innowacyjna Gospodarka oraz Zarządzanie. Punktacja pozostała oczywiście bez zmian, więc pozostałe warunki odnośnie niezgodności punktacji pozostają bez zmian.

Poniżej znajdziecie Państwo, wstępne listy rankingowe dla wniosków o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zaznaczam, że listy te mogą ulec zmianie po weryfikacji ilości semestrów na których byliście Państwo studentami. W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia rankingu czyli do 23.11.2022r macie Państwo możliwość weryfikacji punktacji i zgłoszenia ewentualnych niezgodności do Dziekanatu Studiów Stacjonarnych pokój B- 124 . Decyzje stypendialne będą wystawiane w terminie późniejszym, o czym również zostaną Państwo powiadomieni .

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
18.11.2022
Wprowadzenie:
A.Kowalska 18.11.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 21.11.2022