ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Zarządzanie +Nauki o Jakości, st. II, sem. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunków Zarządzanie oraz Nauki o Jakości (studia drugiego stopnia, stacjonarne) naboru 2021/2022, w przyszłym semestrze studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z zakresu kompetencji społecznych

Student musi zrealizować przedmiot za 2 ECTS, spośród proponowanych:

  • Techniki kreatywnego myślenia, wymiar: 15 ćw. 2 ECTS, ZZE
  • Coaching menedżerski, wymiar: 15 ćw. 2 ECTS, ZZE

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 14.06.2022 (wtorek), godz. 08:00 do 19.06.2022 (niedziela), godz. 23:00 i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

  1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
  2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli III) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
  3. Wskazać i wybrać przedmioty z modułu PSW KOMP-SPOL za wskazaną liczbę ECTS.

Uwaga

  • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
  • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
  • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

E.Simonyan
13.06.2022
Wprowadzenie:
E.Simonyan 13.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 13.06.2022