ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Nauki o Jakości, st. I, sem. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Nauki o jakości (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2021/2022, w przyszłym semestrze studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Student musi zrealizować przedmioty za 8 ECTS, spośród proponowanych:

 • Marka na rynku towarów i usług,  wymiar: 15w, 2 ECTS, ZMMI
 • Finanse osobiste, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE
 • Logistyczny wymiar jakości, wymiar: 15w, 2 ECTS, KLiST
 • Aspekty zdrowotne żywności pochodzenia wodnego,  wymiar: 15w, 2 ECTS, KZJ
 • Wzbogacanie żywności – innowacje,  wymiar: 15w, 2 ECTS, KZJ
 • Żywność funkcjonalna, wymiar: 15w, 2 ECTS, KZJ
 • Żywienie a jakość życia, wymiar: 15w, 2 ECTS, KZJ
 • Certyfikacja jakości wyrobów, wymiar: 15w, 2 ECTS, KZJ

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 13.06.2022 (poniedziałek), godz. 08:00 do 19.06.2022 (niedziela), godz. 23:00 i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

 1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
 2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli III) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
 3. Wskazać i wybrać przedmioty z modułu PSW KIER za wskazaną liczbę ECTS.

Uwaga

 • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
 • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
 • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

E.Simonyan
10.06.2022
Wprowadzenie:
E.Simonyan 10.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 10.06.2022