Wstępne listy rankingowe wniosków o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Szanowni Państwo, 

Poniżej znajdziecie Państwo, wstępne listy rankingowe dla wniosków o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Zaznaczam, że listy te mogą ulec zmianie po weryfikacji ilości semestrów na których byliście Państwo studentami. W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia rankingu czyli do 23.11.2022r macie Państwo możliwość weryfikacji punktacji i zgłoszenia ewentualnych niezgodności do Dziekanatu Studiów Stacjonarnych pokój B- 124 . Decyzje stypendialne będą wystawiane w terminie późniejszym, o czym również zostaną Państwo powiadomieni .

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
16.11.2022
Wprowadzenie:
A.Kowalska 16.11.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 16.11.2022