Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Stypendia marszałka dla najlepszych studentów. Sprawdź, czy spełniasz warunki!

26 października 2022r. ruszył nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów mieszkających w Pomorskim. Nabór potrwa do 25 listopada 2022r.

Dla kogo stypendium?

Już od dziś najlepsi studenci z województwa pomorskiego mogą ubiegać się o stypendium marszałka za osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia mieszkających w województwie pomorskim.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnięciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody, czy projekty oraz udokumentować średnią ocen. (minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku)

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium  w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium należy wypełnić w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej.

Po wypełnieniu formularza w elektronicznego, należy go wydrukować i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku,  w godz. 7.45 – 15.45.

Druga możliwość to złożenie wniosku za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego (Departament Rozwoju Gospodarczego)”.

O wpływie wniosku decyduje data stempla Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Wszelkich informacji na temat naboru wniosków udzielają:

  • Monika Radziszewska, drgatpomorskie.eu tel. 58 32 68 712
  • Anna Michewicz-Kwiatkowska  drgatpomorskie.eu tel. 58 32 68 442
  • sekretariat Departamentu Rozwoju Gospodarczego  tel. 58 32 68 300, faks 58 32 68 303,  drgatpomorskie.eu

Do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego

Formularz wniosku o przyznanie stypendiumktóry zostanie wydrukowany po wypełnieniu w generatorze wniosków, zawiera już oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania (załącznik nr 1 do regulaminu).

Generator wniosków jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
02.11.2022
Wprowadzenie:
A.Kowalska 02.11.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 02.11.2022