Przyznawanie świadczeń w semestrze letnim 2020/2021

Wnioski o przyznanie świadczeń w semestrze letnim 2020/2021 można składać:

elektronicznie do dnia 21.03.2021 r. ;  osobiście, online bądź pocztą do dnia 22.03.2021 r.  

Wnioski składane drogą elektroniczną należy dostarczyć na adres WKS: stypendiaatwznj.umg.edu.pl

Wnioski wraz z dokumentami należy podpisać, zeskanować i w pliku PDF (jeden załącznik=jeden plik) należy dostarczyć na podany wyżej adres mailowy. Prosimy o nieprzesyłanie każdej strony wniosku w osobnym pliku/zdjęciu. Potwierdzenia przyjęcia wniosków zostaną przesłane w terminie do 5 dni roboczych.

Wnioski składane pocztą należy przesłać na adres:

Dziekanat WZNJ
Wydziałowa Komisja Stypendialna studia stacjonarne/niestacjonarne 
ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

 

Załączniki jakie należy dostarczyć:

  • Stypendium socjalne (przedłużenie) - załączniki 1, 2a
  • Stypendium socjalne (nowy wniosek) - załączniki 1, 2 (wypełnione zgodnie z Regulaminem)
  • Stypendium Rektora (przedłużenie) – załączniki 1, 8a
  • Stypendium Rektora (nowy wniosek) – załączniki 1, 8
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (przedłużenie) – załączniki 1, 7a
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (nowy wniosek) – załączniki 1, 7
  • Zapomoga – załączniki 1, 10

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

K.Hinc
01.03.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 01.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.03.2021