Progi punktowe obowiązujące przy stypendium rektora

PROGI PUNKTOWE OBOWIĄZUJĄCE PRZY STYPENDIUM REKTORA

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

Kierunek

Towaroznawstwo 

Innowacyjna Gospodarka

Próg pierwszy

≥30 pkt

≥35 pkt

Próg drugi

27−29,99 pkt

26−34,99 pkt

Próg trzeci

23,4−26,99 pkt

22,8−25,99 pkt

 

Student może odwoływać się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji pocztą.

Nie ma potrzeby wysłania potwierdzenia odbioru decyzji stypendialnej. 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

K.Hinc
02.12.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 02.12.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.12.2020