30.05.2022 wizyta w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie

 

W dniu 30 maja 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych w Sopocie Panie dr Ewa Wyszkowska-Wróbel oraz dr Aleksandra Grobelna, z Zakładu Marketingu i Metod Ilościowych, przeprowadziły wykład promujący ofertę edukacyjną Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wykład został dedykowany Uczniom klasy III kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

Zajęcia przeprowadzono w interesujący, interaktywny sposób, wykorzystując nowoczesne narzędzia dydaktyczne angażujące całą Grupę. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem Nauczycieli i Uczniów uczestniczących w spotkaniu.

Podmiot udostępniający: 

Zakład MMI

Wytworzył informację:

M.Kędzierska
15.06.2022
Wprowadzenie:
M.Kedzierska 15.06.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Kedzierska 15.06.2022