Menedżer Usług Dietetycznych

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Menedżer Usług Dietetycznych to interesująca oferta dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe w zakresie innowacyjnych usług  żywieniowych wpisujących się w trend zdrowego stylu życia człowieka. Program studiów na tej specjalności umożliwia uzyskanie wiedzy w zakresie fizjologii żywienia człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego ze szczególnym uwzględnieniem planowania diet leczniczych, współczesnych metod analizy stanu odżywienia, podstaw diagnostyki laboratoryjnej niezbędnych w pracy dietetyka, żywienia klinicznego oraz dietoprofilaktyki. Studia te przygotowują także do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie takich wąskich specjalizacji, jak: dietetyka kliniczna z uwzględnieniem leczenia żywieniowego, dietetyka sportowa, pediatryczna, czy psychodietetyka. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentowi podejmowanie pracy w zespołach terapeutycznych i żywieniowych, w placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną oraz poradnictwem żywieniowo-dietetycznym, zakładach żywienia zbiorowego, międzynarodowych korporacjach o profilu żywnościowo-żywieniowym oraz w wybranych placówkach ochrony zdrowia (przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej). Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.03.2023