Menedżer Systemów Zarządzania

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Menedżer Systemów Zarządzania to studia, które poza wiedzą teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, uwzględniają także praktyczne aspekty zarządzania oraz kształtowania i oceny jakości produktów w całym cyklu ich życia. To co szczególnie wyróżnia tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów program zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., pozwalający przygotować studentów do uzyskania aż siedmiu certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, Asystenta Systemu Zarządzania Energią i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dodatkowym atutem studiowania na tej specjalności jest możliwość uzyskania certyfikatu Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższych certyfikatów PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwem, posiada umiejętności w zakresie planowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej. Może również podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.03.2023