Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem umożliwiają zdobycie inderdyscyplinarnej wiedzy z zarządzania, marketingu, ekonomii i finansów prowadzących do wykształcenia umiejętności sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu absolwent jest w stanie sprostać zmieniającym się dynamicznie potrzebom i wymaganiom rynków w odniesieniu do produktów, sposobów obsługi klientów, rozwiązań organizacyjnych, czy technicznych. Nabyta w trakcie studiów wiedza specjalistyczna oraz umiejętność wykorzystywania metod i narzędzi niezbędnych w pracy współczesnego menedżera, pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy oraz podejmowanie efektywnych decyzji z zakresu zarządzania, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach publicznych oraz w sektorze pozarządowym. Absolwent jest również przygotowany do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023