Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie Finansami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na księgowych i menedżerów finansowych oraz specjalistów w zakresie rachunkowości oraz finansów przedsiębiorstw. W trakcie studiów student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z gromadzeniem, analizą i oceną informacji finansowych dotyczących prowadzonej działalności. Poznaje tradycyjne, jak i wynikające ze zmieniającego się otoczenia, nowoczesne techniki rachunkowości i zarządzania finansami. Pozwoli mu to w przyszłości podjąć pracę zarówno w małych, średnich czy nawet dużych przedsiębiorstwach, jak również w jednostkach samorządu terytorialnego – wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości jednostki oraz za jej finanse. Zawarta w treściach kształcenia problematyka z zakresu rachunkowości daje absolwentowi możliwość podjęcia pracy w charakterze pracownika w działach ekonomiczno-finansowych, księgowych, a szczególnie w dziale finansowym, controllingu, budżetowania, kontroli kosztów oraz analizy ekonomicznej. Zdobyta wiedza może być również przydatna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023