Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej skierowane są do osób planujących związać swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającym się sektorem transportu, spedycji i logistyki (TSL). Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki światowej, handlu międzynarodowego oraz funkcjonowania systemów transportowo-logistycznych. Nabywa umiejętności analizowania i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w globalnym systemie gospodarczym, a także w układzie międzynarodowych rynków transportowych i logistycznych. Dzięki znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi badawczych z zakresu zarządzania, ekonomii oraz informatyki, absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do projektowania i zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw. W wyniku odpowiedniego połączenia multidyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, jest on poszukiwanym specjalistą z zakresu transportu, spedycji i logistyki na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Może on również podejmować własną działalność gospodarczą w tym sektorze.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023