Biznes Elektroniczny

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Biznes Elektroniczny to studia umożliwiające zdobycie interdyscyplinarnych informatyczno-menedżerskich kompetencji pozwalających projektować, wdrażać i efektywnie prowadzić przedsięwzięcia w ramach wybranych modeli biznesu elektronicznego. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wykorzystania Internetu, inteligentnych narzędzi webowych, narzędzi przetwarzania danych, środków komunikacji elektronicznej, czy też mediów społecznościowych w działalności gospodarczej, istotnych w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Absolwent jest  przygotowany do pracy w roli analityka potrzeb firm i organizacji w zakresie IT, jak również w roli eksperta w obszarze wdrożeń narzędzi IT w firmach.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023