Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

 

KORZYŚCI DLA STUDENTA

Studia na tej specjalności pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • kształtowania jakości żywności oraz projektowania innowacyjnych produktów spożywczych wychodzących naprzeciw potrzebom współczesnego konsumenta,
 • zasad żywienia człowieka na różnych etapach rozwoju biologicznego i społecznego,
 • bezpieczeństwa żywności i żywienia,
 • edukacji żywieniowej ukierunkowanej na utrzymanie jakości życia,
 • podstaw oceny i planowania żywienia człowieka,
 • analizowania zachowań konsumentów,
 • pozycjonowania produktów i usług na rynku,
 • organizacji usług żywieniowych o różnym charakterze,
 • technologii produktów spożywczych i potraw z wykorzystaniem zaplecza technicznego, dedykowanego gastronomii,
 • weryfikacji trendów w żywieniu i usługach żywieniowych,
 • uwarunkowań prawnych dotyczących systemów żywnościowych,
 • planowania i wdrażania systemów zarządzania jakością,
 • zasad ochrony konsumenta,
 • pobudzania kreatywności wobec tworzenia nowych form usług i produktów,
 • koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarki w ewolucji żywienia człowieka.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę na stanowiskach niższego i średniego szczebla menedżerskiego w:

 • korporacjach zawierających w swoim portfolio produkty żywnościowe,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności,
 • korporacjach consultingowych skupiających się na analizie rynku żywnościowego i potrzeb konsumentów odnośnie nowej żywności,
 • doradztwie gastronomicznym zajmującym się holistycznym projektowaniem zarówno charakteru, jak i oferty lokalu,
 • pionach świadczących usługi gastronomiczne w międzynarodowych sieciach hoteli i restauracji lub innych wymagających obiektach żywienia zbiorowego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych w działach kontroli i oceny żywienia w placówkach,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych w działach promocji zdrowego żywienia,
 • ramach własnej działalności gospodarczej zorientowanej na świadczenie usług żywieniowych, zgodnie z trendami i rosnącą świadomością znaczenia prozdrowotnego żywienia konsumenta.

Zapraszamy! Nie zwlekaj!
Liczba miejsc jest ograniczona!

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.06.2023