Usługi Żywieniowe i Dietetyka

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Usługi Żywieniowe i Dietetyka skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w zakresie kształtowania jakości żywienia, organizacji i zarządzania usługami żywieniowymi, a także profilaktyki zdrowotnej. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu: żywienia człowieka zdrowego, w tym w rożnych warunkach środowiskowych, przyczyn i profilaktyki chorób dietozależnych, projektowania diet, czy też projektowania i zarządzania jakością usług żywieniowych.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności, inspektoratach nadzoru sanitarno-higienicznego, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego, zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i promocją zdrowego stylu życia.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023