Zarządzanie Jakością Usług

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Jakością Usług wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie projektowania i kształtowania jakości usług. Są skierowane do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z kreowaniem potrzeb współczesnych klientów, dotyczących jakości usług, kreowaniem marki na rynku usług, kształtowaniem strategii marketingowych oraz projektowaniem i komercjalizacją innowacyjnych usług. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi kształcenia, absolwent posiada również wiedzę w zakresie oceny i zapewnienia jakości produktów. Dodatkowym atutem absolwenta tej specjalności są kompetencje w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, potwierdzone certyfikatem Asystenta Systemu Zarządzania Jakością, przyznawanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższego certyfikatu PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za organizację procesu sprzedaży, szczególnie w zakresie kształtowania i świadczenia jakości usług. Jest również przygotowany do pełnienia funkcji projektanta doświadczeń użytkownika usług, a także prowadzenia własnego przedsiębiorstwa usługowo-handlowego.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023