Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

 

KORZYŚCI DLA STUDENTA

Studia na tej specjalności pozwolą Ci zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • modeli transformacji energetycznych,
 • ekosystemów opartych na odnawialnych źródłach energii,
 • zasad i metod pozyskiwania i magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,
 • kształtowaniu strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska,
 • uwarunkowań prawnych związanych z wdrożeniami i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
 • systemów zarządzania energią,
 • analizy wdrożeń rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii
 • planowania i realizacji projektów OZE,
 • prowadzenia audytu energetycznego,
 • zarządzania środowiskiem oraz audytów środowiskowych,
 • zarządzania jakością w sektorze OZE.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę na stanowiskach niższego i średniego szczebla menedżerskiego w:

 • firmach konsultingowych lub opracowujących strategie rozwojowe wykorzystujące OZE,
 • przedsiębiorstwach branży energetycznej,
 • zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • firmach projektujących, instalujących i serwisujących instalacje OZE,
 • firmach wytwarzających biopaliwa,
 • działach firm zajmujących się oceną energetyczną i efektywnym zarządzaniem energią,
 • firmach zajmujących się wdrażaniem lub sprzedażą kompleksowych rozwiązań OZE,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych,
 • jednostkach administracji państwowej lub jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się OZE lub ochroną środowiska,
 • własnych firmach z branży OZE.

Zapraszamy! Nie zwlekaj!
Liczba miejsc jest ograniczona!

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 02.06.2023