Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE) pozwolą na zdobycie wiedzy na temat rozwoju sektora OZE, uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz aspektów strategicznych związanych z transformacją energetyczną opartą na odnawialnych źródłach energii. Studia ukierunkowane są na ocenę bieżących wyzwań, a także potencjału jednego z najbardziej atrakcyjnych rynków o ogromnym potencjale rozwoju oraz rosnącym zapotrzebowaniu na specjalistów. Absolwent tej specjalności ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania oraz wdrażania systemów energii odnawialnej. Zna możliwości wykorzystania systemów energii odnawialnej w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Absolwenci specjalności Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii będą specjalistami w zakresie wdrażania i użytkowania odnawialnych źródeł energii. Ich przyszłe stanowiska pracy to specjalista, konsultant, doradca i analityk ds. odnawialnych źródeł energii.  Program studiów na tej specjalności pozwoli studentom przygotować się do uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji: Asystenta Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 oraz Asystenta Systemu Zarządzania Energią zgodnie normą ISO 50001:2018.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023