Turystyka i Hotelarstwo

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Specjalność Turystyka i Hotelarstwo skierowana jest dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem w usługach turystycznych i hotelarskich. W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania usługami turystycznymi: ich rozpoznania, kreowania i sprzedaży. Absolwent potrafi wpisać się w nowe uwarunkowania działalności, w tym sytuacje niepewności na rynkach. Dzięki nabytym w procesie kształcenia umiejętnościom związanym z wykorzystaniem nowoczesnych mediów i narzędzi cyfrowych absolwent przygotowany jest do pracy zgodnie z postępem na rynku. Może kierować zespołami ludzi, podejmować decyzje dotyczące kreowania i sprzedaży produktów; może zarządzać marką. Uniwersalny charakter kształcenia na specjalności pozwala absolwentom na zatrudnienie zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich, a także pokrewnych usługach takich, jak: instytucje kultury, organizacje administracji publicznej, czy organizacje non profit. Pozwala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023