Marketing i Handel

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Specjalność Marketing i Handel jest skierowana do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu handlu i marketingu oraz tworzeniem atrakcyjnych warunków wymiany dóbr materialnych i usług. Absolwent wyposażony jest w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na organizowanie handlu oraz kierowanie procesami sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych form marketingu. Aktualna wiedza na temat procesów biznesowych, metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w wymianie rynkowej pozwoli absolwentom na elastyczne dostosowanie się do wymogów współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku. Wiedza menedżerska pozwala absolwentom na podejmowanie decyzji związanych z procesem zarządzania produktem, zespołami ludzi, sprzedażą i marką. Absolwent ma też szerokie kompetencje związane z komunikacją, współpracą i negocjacjami. Dzięki uniwersalnemu charakterowi kształcenia, absolwent doskonale odnajduje się w każdym miejscu pracy związanym z szeroko rozumianą organizacją procesów wymiany rynkowej, a także z marketingiem. Może być zatrudniony zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak i organizacjach pozarządowych, organizacjach publicznych, instytucjach samorządu gospodarczego i terytorialnego. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023