Systemy Transportowe i Logistyczne

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Program studiów na specjalności Systemy Transportowe i Logistyczne wychodzi naprzeciw najnowszym trendom rozwijającego się sektora transportu, spedycji i logistyki (TSL). Podczas procesu kształcenia student zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania procesami transportowo-logistycznymi w przedsiębiorstwach. Studia na tej specjalności koncentrują się wokół metod, narzędzi i technik przygotowujących do podejmowania decyzji oraz analizowania zjawisk gospodarczych w dynamicznym środowisku sektora TSL.  Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach spedycyjnych, logistycznych, transportowych i armatorskich, zarówno na stanowisku operacyjnym, jak i menedżerskim. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023