Informatyka Gospodarcza

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Informatyka Gospodarcza wpisują się w oczekiwania pracodawców na specjalistów w zakresie wytwarzania i efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu. W trakcie studiów student uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. narzędzi analizy ekonomicznej, baz danych, programowania, aplikacji internetowych i mobilnych, zintegrowanych systemów informatycznych, czy też zarządzania projektami IT. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach odpowiedzialnych za rozwój, wdrażanie i eksploatację systemów informacyjnych przedsiębiorstw, jak również w firmach wytwarzających i dostarczających rozwiązania z obszaru IT. Jest również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023