Ekonomia Menedżerska

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Ekonomia Menedżerska adresowane są do przyszłych przedsiębiorców, menedżerów i osób pragnących pełnić funkcje kierownicze w organizacjach samorządowych i pozarządowych. Program studiów specjalności zawiera przedmioty umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania optymalnych decyzji w ramach racjonalnego wykorzystania zasobów ekonomicznych oraz finansowych. W trakcie studiów student poznaje m. in. metody i techniki zarządzania oraz technologie informatyczne, dzięki którym potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem procesami w organizacjach gospodarczych. Dzięki uzyskanej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym, absolwent może podjąć pracę w dużych przedsiębiorstwach, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą na dokonywanie analiz biznesowych, monitorowanie otoczenia gospodarczego, także planowanie i prognozowanie. Dzięki umiejętnościom organizowania pracy zespołu oraz komunikowania się i negocjowania, absolwent jest przygotowany do efektywnego kierowania pracą zespołów interdyscyplinarnych.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023