Logistyka i Transport Międzynarodowy

Kierunek: 

Zarządzanie

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

R E K R U T A C J A
w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy) 
na Studia Podyplomowe
„Logistyka i Transport Międzynarodowy”  (edycja VII)

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
  • WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
  • WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • oświadczenie o wariantach płatności
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy” - VII edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych WZNJ do Pani Ewy Simonyan  (58 5586-606) lub do innego pracownika Dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B-123) do dnia 17.10.2022r. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WZNJ. Informacje o studiach można również uzyskać u dr S. Skiby (tel. 58 5586-644).

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

W przypadku nieuruchomienia studiów, opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.

Ważne dokumenty do pobrania:

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 11.10.2022