Informacje dla studentów studiów I i II stopnia niestacjonarnych

Komunikat Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości w sprawie realizacji zajęć w dniach 10-30.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci WZNJ,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną oraz przedłużeniem tzw. lockdown-u, władze Wydziału ZNJ podjęły decyzję, iż wszystkie zajęcia dydaktyczne na obu kierunkach studiów: wykłady, ćwiczenia, seminaria, a także laboratoria i zajęcia w-f do końca bieżącego miesiąca (30 kwietnia 2021 r.) będą realizowane w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.04.2021

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
13.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.07.2017