Dla studiów podyplomowych

Szkolenie BHP

W związku z ustawowym wymogiem muszą Państwo przejść przez szkolenie BHP, które jest online. W tym celu należy zalogować się na poniższej stronie:

 https://arktur.umg.edu.pl/ankiety/index_tp.php

W celu zalogowania jako login należy wpisać:

spd_xxxxx

w miejscu xxxxx należy wpisać 5 ostatnich cyfr swojego numeru PESEL.

Następnie należy kliknąć w Przypomnij/Aktywuj hasło i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami.

Wprowadzenie:
E.Simonyan 23.10.2018
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 23.10.2018

INFORMACJE DLA STUDENTA / SŁUCHACZA / DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: p.jarosatau.am.gdynia.pl                                  

            Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021

Strony