Udział w Konferencji Naukowej w Darmstadt w ramach projektu UE COST IGCOORD

Dr Tomasz Studzieniecki, pracownik Katedry Marketingu i Metod Ilościowych,  
wziął udział w konferencji naukowej „Vertical and Horizontal Coordination: Tools, Mechanisms, and Barriers to Solving Complex Policy Issues”, zoganizowanej
w  dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Darmstadt (Niemcy) ramach projektu UE COST IGCOORD.

Projekt  ten ma na celu wypracowanie metodologii  i przeprowadzenie  multidyscyplinarnych  badań w celu zapewnienia systematycznego i porównywalnego monitoringu instytucji, mechanizmów i procesów koordynacji zarządzania na różnych poziomach administracji, sektorów polityki i jednostek terytorialnych.

Podczas konferencji naukowej w Darmstadt zorganizowano 13 paneli, w których wzięli udział przedstawicieli uczelni europejskich. Prezentowali oni wyniki badań dotyczących koordynacji pionowej i poziomej w systemie zarządzania wielopoziomowego. Koordynatorem panelu “Governance coordination in cross-border cooperation: organization and challenges” był dr Tomasz Studzieniecki. Przedstawił on ponadto refererat pt. „ Coordination of energy policy in EU macro-regions”.

Dr Tomasz Studzieniecki, jest jednym z dwóch przedstawicieli Polski w Komitecie Zarządzającym projektu UE COST IGCOORD. Na funkcję tę został powołany przez Ministra Nauki na wniosek
JM Rektora UMG w Gdyni .

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
18.06.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 18.06.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 18.06.2024