RUSZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW DLA PRACOWNIKÓW WZNJ W RAMACH PROJEKTU „PROGRESS…”


Projekt pt. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 1 551 000,00 zł.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się drugi nabór wniosków o dofinansowanie dla pracowników WZNJ i doktorantów w ramach projektu pn. „PROGRESS - Rozwój naukowo-badawczy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w naukach o zarządzaniu i jakości” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki w ramach Programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.

Pracownicy B/D i doktoranci mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału w konferencjach, dofinansowanie publikacji naukowych, zakup baz danych i specjalistycznych raportów oraz na mikrogranty.

Ponadto do dnia 5 czerwca 2024 roku można składać również wnioski o dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych stażach naukowych.

Szczegóły znajdują się na stronie projektu: link: https://wznj.umg.edu.pl/progress

 

Kierownik Projektu
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG
Prodziekan ds. Rozwoju i współpracy

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Schmidt
29.04.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.04.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2024