Pracownicy WZNJ na YouTube - Nowa Era Popularyzacji Nauki

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu pt. „Rejs do nauki” kierowanym przez dr hab. Joannę Kizielewicz, prof. UMG rozpoczęły się nagrania wykładów celem umieszczenia ich na platformie Youtube. Ta forma popularyzacji nauki jest coraz częściej wykorzystywana przez instytucje naukowe na świecie do zwiększenia ogólnej świadomości i zrozumienia złożonych zagadnień naukowych wśród społeczeństwa. Platforma Youtube zapewnia globalny zasięg, umożliwiając dotarcie do osób o różnym poziomie wiedzy i wykształcenia oraz z różnych środowisk na całym świecie. Dzięki temu, nauka staje się bardziej dostępna i przystępna dla wszystkich, a zaproponowane przez pracowników Wydziału tematy webinariów powinny zainteresować szerokie grono odbiorców.

W przedsięwzięciu udział wzięli pracownicy Katedry Zarządzania Jakością, tj. dr Witold Kozirok, który zaproponował wykład pt. „Zaburzenia odżywiania – choroba duszy i ciała” i dr Katarzyna Mironiuk, która przedstawiła wykład nt. „Dietetyka w służbie zarządzania stresem” oraz dr inż. Joanna Newerli-Guz z wykładem nt. „Żywność jako naturalne zagrożenie zdrowia człowieka”. Ponadto dr Monika Szyda z Zakładu Zarządzania i Ekonomii przygotowała wykład nt. „Ekonomia wokół nas”, a pracownicy Katedry Systemów Transportowych i Logistycznych, dr Sławomir Skiba i dr Robert Marek wygłosili wykład nt. „Transport i systemy logistyczne”.

Działania doskonałe wpisują się w wytyczne logo HR Excellence in Research, którym szczyci się Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14).

Trzeba  w tym miejscu podkreślić, że celem projektu jest właśnie popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży ze szkół średnich poprzez udział w cyklu wykładów. Działania te stanowią również doskonałą formę promocji oferty naukowej Uniwersytetu.

Nagrane webinaria są dostępne na stronie internetowej projektu: https://wznj.umg.edu.pl/webinaria oraz platformie Youtube: https://www.youtube.com/c/UniwersytetMorskiwGdyni.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się webinariami!


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu nr projektu SONP/SP/550352/2022

              

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Schmidt
09.05.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 09.05.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.05.2024