Kolejny sukces projektu pn. „Rejs do nauki” – Zakończyła się III edycja cyklu wykładów dla uczniów szkół średnich

 

W styczniu 2024 roku zakończyła się trzecia edycja cyklu wykładów realizowanych w ramach projektu  pt. „Rejs do nauki” na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W tej edycji udział wzięło łącznie 657 uczniów szkół średnich z 24 szkół. Od początku projektu w wykładach przygotowywanych przez pracowników Wydziału łącznie uczestniczyło 1424 uczniów z 53 szkół średnich z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cykl wykładów/warsztatów jest skierowany do młodzieży, która stoi tuż przed dokonaniem wyboru kierunku dalszej edukacji i rozwoju. Uczniowie szkół średnich mieli możliwość poszerzenia wiedzy z obszaru aktualnych zagadnień z jakimi obecnie zmaga się świat, w tym szczególnie w obszarze zagrożeń klimatycznych, ekologicznych i zdrowotnych, ale także rozwinięcia swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii. Uczestnicy zajęć mogli zainspirować się w poszukiwaniu swojej drogi życiowej, opartej na rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie i systemie społeczno-gospodarczym, w którym żyją oraz zmotywować się do poznawania i odkrywania wiedzy;

Obecnie trwają przygotowania do uruchomiania ostatniej już edycji cyklu wykładów, która rozpocznie się pod koniec marca 2024 roku. Szczegóły znajdują się na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł. 

Autorka:

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
12.02.2024
Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.02.2024
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.02.2024