ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERALNE, Zarządzanie, st. I, sem. II

Zgodnie z programem studiów dla kierunku Zarządzanie (studia pierwszego stopnia, stacjonarne) naboru 2022/2023, w przyszłym semestrze studenci sem. III będą realizowali m.in. przedmioty wybieralne z modułu:

Przedmioty wybieralne z puli kierunkowej

Student musi zrealizować przedmioty za 8 ECTS, spośród proponowanych:

 • Społeczeństwo informacyjne i cyfryzacja,  wymiar: 15w, 2 ECTS, KSI
 • Społeczne i gospodarcze funkcje logistyki,  wymiar: 15w, 2 ECTS, KLiST
 • Transport morski w regionie Morza Bałtyckiego, wymiar: 15w, 2 ECTS, KLiST
 • Strategiczne zarządzanie informacją,  wymiar:  15w, 2 ECTS, KMMI
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE
 • Ekonomia  integracji Europejskiej, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE
 • Finanse osobiste, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE
 • Jakościowe badania społeczne, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE
 • Modele transformacji energetycznej, wymiar: 15w, 2 ECTS, KSI
 • Techniki sprzedażowe, wymiar: 15w, 2 ECTS, ZZE

Zapisy na przedmioty wybieralne będą prowadzone w systemie Wirtualna Uczelnia w okresie od 05.06.2023 r. (poniedziałek) godz. 16:00 do 08.06.2023 r. (czwartek) godz. 23:00 i dotyczą studentów obecnego sem. II.

Aby dokonać zapisu na przedmioty wybieralne należy:

 1. Zalogować się na swoje konto w systemie Wirtualna Uczelnia.
 2. Wybrać z menu: Oferta -> Wybór z oferty -> Wybór kierunku, specjalności, naboru i semestru (należy wybrać semestr przyszły czyli III) -> Wybór modułu w ofercie dydaktycznej.
 3. Wskazać i wybrać przedmioty z modułu PSW KIER za wskazaną liczbę ECTS (w przypadku przedmiotów, realizowanych w formie wykładu i ćwiczeń, proszę wskazać obie formy zajęć).

Uwaga

 • Przedmioty będą widoczne w systemie tylko we wskazanym powyżej okresie prowadzenia zapisów.
 • W przypadku niewielkiego zainteresowania danym przedmiotem, nie zostanie on uruchomiony, a osoby, które go wybrały zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.
 • Osoby, które nie dokonają wyboru we wskazanym okresie, zostaną przydzielone przez Dziekana do jednej z uruchamianych grup.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

E.Simonyan
02.06.2023
Wprowadzenie:
E.Simonyan 02.06.2023
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 02.06.2023